Syöpästrategia NYT!

Tiesitkö, että syöpä on kansantauti, johon elämänsä aikana sairastuu arviolta joka kolmas suomalainen? Syöpäpotilaiden määrä kasvaa koko ajan, ja ennusteiden mukaan vuonna 2035 Suomessa diagnosoidaan jo noin ​30 % enemmän syöpäta­pauksia kuin nykyisin. Tällainen kasvu vaatii valmistautumista, jotta voimme varmistaa, että kaikki syöpäpotilaat hoidetaan tulevaisuudessa yhdenvertaisesti ja vaikuttavasti.

Syövän hoito kehittyy koko ajan. Yksilöllisen syövänhoidon tavoitteena on tarjota oikea hoito, oikealle potilaalle ja oikeaan aikaan hyödyntäen yhä tarken­tuvia diagnosointimenetelmiä. ​

Suomessa ei tällä hetkellä ole syöpään keskittyvää kansallista strategiaa, jolla pyrittäisiin ehkäisemään syöpään sairastumista ja siihen kuolemista, yhtenäis­tämään kansallisesti syövän toteamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä toi­mia sekä tätä kautta parantamaan syöpäpotilaiden elämänlaatua. Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa –hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja edistää Suomen asemaa yksilöllisen syövänhoidon edelläkävijänä ja houkuttelevana tutkimusympäristönä. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, Suomeen tulee laatia kansallinen syöpästrategia ja tätä koskeva kirjaus seuraavan hallituksen ohjelmaan.​

Syöpästrategia NYT!-kampanjan avulla haluamme nostaa esiin kansallisen syöpästrategian merkityksen syövänhoidon tulevaisuudelle Suomessa. Kampanjalla on kolme näkökulmaa. Talous ja laatu. Kerromme, että yksilöllinen syövänhoito on tuloksellista. Tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot (TKI). Suomessa tapahtuvasta kliinisestä tutkimuksesta hyötyvät erityisesti suomalaiset potilaat. Yhdenvertaisuus. Kansallinen syöpä­strategia on tärkeä myös potilaiden yhdenvertaisuuden ja hoitohenkilökunnan riittävyyden turvaa­miseksi. ​

Kampanjamateriaalit

Lataa käyttöösi valmiiksi eri alustoille muokatut ja kampanjan kolmen eri teeman mukaisesti jaotellut materiaalit alla olevasta linkistä.

Lataa materiaalit tästä