Kaksi henkilöä vakavina paeltomaisemassa, molemmat katsovat kameraan

Suomalaisen syövänhoidon kunnianhimon taso tulee pitää korkeana

Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja edistää Suomen asemaa yksilöllisen syövänhoidon edelläkävijänä ja houkuttelevana tutkimusympäristönä. Suomelle tulee laatia kansallinen syöpästrategia ja lääkkeiden monikanavainen arviointijärjestelmä tulee uudistaa.

Lue lisää

Blogi

Suomi tarvitsee lisää syövänhoidon ammattilaisia

Syövän hoitoon erikoistuneita terveydenhuollon ammattilaisia on Suomessa liian vähän. Jotta tulevaisuuden syöpätaakkaan voidaan valmistautua, on resursseja syövän hoitoon lisättävä ja osaajia saatava lisää. Syövän hoitomuodot kehittyvät jatkuvasti ja syövän hoito tarjoaa kiinnostavaa sekä ihmisläheistä työtä. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa työskentelevä kliinisen hematologian ja sisätautien erikoislääkäri Juha Ranti kertoo oman tarinansa siitä, miten päätyi hematologian pariin.

Katso syöpästrategian laatimiseen sitoutuneet kansanedustajat

Suomeen tulee laatia kansallinen syöpästrategia ja tätä koskeva kirjaus seuraavaan hallitusohjelmaan.​ Tutustu täältä sitoumuksensa antaneisiin kansanedustajiin.

Sitoutuneet edustajat

Blogi

Jääkö Suomi jälkeen syövän hoitotuloksissa?

Suomen suurimmalla yhteiskunnallisella festivaalilla, SuomiAreenalla, keskusteltiin 29.6. suomalaisen syövänhoidon nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Keskustelussa etsittiin vastauksia muun muassa siihen, minkä pitää muuttua, jotta potilaat saavat jatkossa laadukasta ja yhdenvertaista hoitoa.

Potilastarinat

Yhdenvertaista syövänhoitoa kaikille

Katso video: Teron tarina – yhdenvertaista syövänhoitoa jokaiselle suomalaiselle

Kansallinen syöpästrategia

Kansallinen syöpästrategia on suunnitelma syövänhoidon parantamiseksi unohtamatta ennaltaehkäisyä, syöpäseulontoja ja syöpätutkimuksen merkitystä. Siinä esitellään ehdotukset ja suositukset, joiden avulla syöpäsairauksien hoitojärjestelmää kehitetään terveystaloustieteellisesti kestävällä tavalla vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää

Tapahtumat

Tutustu Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hankkeen menneisiin ja tuleviin tapahtumiin.

Tutustu

Asiantuntijat kertovat

Kansalliset laaturekisterit varmistaisivat potilaiden yhdenvertaisen syövänhoidon ympäri Suomen

Suomessa ei ole tällä hetkellä mahdollista mitata tai vertailla systemaattisesti syövänhoidon laatua. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, meillä ei ole käytössä yhtenäistä laaturekisteriä eri syövistä, joilla voisi verrata syövänhoidon laatua eri sairaaloiden tai maakuntien välillä.

Erot syövänhoidossa kasvavat alueiden välillä

Asiantuntijat kertovat

Potilaan ja lääkärin välinen tiivis hoitosuhde edesauttaa yksilöllistä syövänhoitoa

Lääketieteen viime vuosien edistysaskelten seurauksena Suomessa on siirrytty kohti entistä yksilöllisempää hoitoa. Tämä on muuttanut tapaa, jolla määrittelemme sairauksia ja teemme niihin liittyviä hoitopäätöksiä.

Suomeen tarvitaan kansallinen syöpästrategia – syöpäpotilaat eivät voi enää odottaa

Hankkeen taustalla

Kansallisen syöpäkeskuksen aloitteen tekijän, Suomen Syöpäinstituutin Säätiön tavoitteena on edistää yksilöllistä, yhdenvertaista ja vaikuttavaa syövänhoitoa yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.

Lue lisää