Suomeen tarvitaan kansallinen syöpästrategia – syöpäpotilaat eivät voi enää odottaa

Hankkeen taustalla

Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hanke käynnistettiin vuon­na 2016. Hanketta on alusta asti koordinoinut Suomen Syöpäinstituutin säätiö. Suomen Syöpäpotilaat ry liittyi mu­kaan hankkeeseen 2019 tuomaan toimintaan vahvemman po­tilaan näkökulman. Hankkeen tukena on alusta asti ollut viisi lääkealan yritystä (AstraZeneca, MSD, Pfizer, Roche ja Takeda). Viisi uutta toimijaa (AbbVie, Amgen, Bayer, Janssen ja Novartis) liittyivät mukaan vuosina 2022-2024.
Suomen Syöpäinstituutti

Suomen Syöpäinstituutin säätiön tavoitteena on tehostaa ja edistää Suomessa harjoitettavaa korkeatasoista syöpätutkimusta ja näin edesauttaa syöpien eh­käi­syä ja hoitoa. Syöpäinstituutti toteuttaa tarkoitustaan määräaikaisten eri ura­vaiheisiin kohdennettujen tutkijantoimien ylläpitämisellä, järjestämällä kor­keatasoisia kansainvälisiä symposiumeja ja toimimalla asiantuntijaorganisaati­ona syöpätutkimukseen liittyen. Syöpäinstituutti toimi aloitteentekijänä Kan­sal­lisen syöpäkeskuksen FICANin perustamiseksi ja edistää osaltaan yhteiskun­nallista keskustelua syö­vänhoidon kehityksestä ja tutkimuksesta Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hankkeessa.

Yhteystiedot

Suomen Syöpäinstituutin säätiö sr
Tukholmankatu 8 (PL 20)
00290 Helsinki
www.syopainstituutti.fi