Suomeen tarvitaan kansallinen syöpästrategia – syöpäpotilaat eivät voi enää odottaa

Hankkeen taustalla

Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hanke käynnistettiin vuon­na 2016. Hanketta on alusta asti koordinoinut Suomen Syöpäinstituutin säätiö. Suomen Syöpäpotilaat ry liittyi mu­kaan hankkeeseen 2019 tuomaan toimintaan vahvemman po­tilaan näkökulman. Hankkeen tukena on alusta asti ollut kuusi lääkealan yritystä, joita ovat AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer, Roche ja Takeda. Neljä uutta toimijaa AbbVie, Amgen, Bayer ja Janssen liittyivät mukaan vuonna 2022.
Suomen Syöpäinstituutti

Suomen Syöpäinstituutin säätiön tavoitteena on tehostaa ja edistää Suomessa harjoitettavaa korkeatasoista syöpätutkimusta ja näin edesauttaa syöpien eh­käi­syä ja hoitoa. Syöpäinstituutti toteuttaa tarkoitustaan määräaikaisten eri ura­vaiheisiin kohdennettujen tutkijantoimien ylläpitämisellä, järjestämällä kor­keatasoisia kansainvälisiä symposiumeja ja toimimalla asiantuntijaorganisaati­ona syöpätutkimukseen liittyen. Syöpäinstituutti toimi aloitteentekijänä Kan­sal­lisen syöpäkeskuksen FICANin perustamiseksi ja edistää osaltaan yhteiskun­nallista keskustelua syö­vänhoidon kehityksestä ja tutkimuksesta Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hankkeessa.

Yhteystiedot

Suomen Syöpäinstituutin säätiö sr
Tukholmankatu 8 (PL 20)
00290 Helsinki
www.syopainstituutti.fi