Tavoitteet ja visio

Tavoitteet

Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja edis­tää Suomen asemaa yksilöllisen syövänhoidon edelläkävijänä ja houkut­televana tutkimusympäristönä. Tavoitteemme on, että Suomi tunnetaan yksilöllisen syö­vänhoidon mallimaana. Hankkeella on kolme päätavoitetta, joita kaikkia voidaan edistää kansallisen syöpästrategian luomisella:

1. Suomalainen syövänhoito on yhdenvertaista

Jokaisella syöpäpotilaalla on nopea ja yhdenvertainen pääsy tehokkaaseen hoitoon omista kyvyistään, kotipaikkakunnastaan tai taloudellisesta asemas­taan riippumatta. Kaikilla syöpäpotilailla on yhdenvertaiset mah­dollisuudet päästä osaksi syöpätutkimusta.

Katso video:
Miten yksilöllinen syövänhoito vaikuttaa hoidon yhdenvertaisuuteen?

 

2. Vaikuttava hoito on nopeasti saatavilla Suomessa

Syöpäpotilaalle tarjotaan oikea-aikaisesti yksilöllisesti sopivin ja vaikuttavin hoito. Syöpään sairastunut hyötyy hoidosta ja kokee mahdollisimman vähän sen aiheuttamia haittoja. Suomalaisilla syövänhoidon ammattilaisilla on mah­dollisuus hyödyntää uusia, innova­tiivisia hoitoja, joiden avulla varmis­tetaan syövänhoidon huipputulokset ja maksimaalinen hyöty suomalaisille syöpä­potilaille.

Katso video:
Miten yksilöllinen syövänhoito edistää vaikuttavan hoidon saatavuutta?

 

3. Suomi tarjoaa yksilöllistä hoitoa tukevan tutkimusympäristön

Suomi tarjoaa kansainvälisesti ainutlaatuisen toimintaympäristön innova­tiiviselle lääkekehitykselle ja -tutkimukselle, mikä tekee siitä myös kansain­välisesti kiinnostavan yhteistyökumppanin. Syövän perustutkimuksessa teh­dyt läpimurrot siirtyvät nopeasti suomalaisten syöpäpotilaiden hyödyksi. Hoitopäätösten tukena, hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa ja lääketieteell­isessä tutkimuksessa hyödynnetään monipuolista potilailta ja rekistereistä koottua tietoa. Yksilöidyn tiedon perusteella kehitetään myös uudenlaisia diagnosointimenetelmiä ja hoitoja.

Katso video:
Minkälainen on yksilöllistä syövänhoitoa tukeva tutkimusympäristö?

Visio

Suomalainen syövänhoito on huipputasoa onnistuneiden päätösten ja rohkei­den investointien ansiosta. Kehitteillä on parhaillaan mullistavia uusia hoitoja ja diagnostisia menetelmiä, joihin panostamalla Suomi voi olla yksilöllisen syö­vän­hoidon mallimaa. Kansallinen syöpästrategia on keskeinen työkalu, jonka läh­tökohtana on syövän kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa.

Katso video:
Mitä vision toteutuminen vaatii?