Erot syövänhoidossa kasvavat alueiden välillä

Blogi

Potilaan ja lääkärin välinen tiivis hoitosuhde edesauttaa yksilöllistä syövänhoitoa

Asiantuntijat kertovat

Lääketieteen viime vuosien edistysaskelten seurauksena Suomessa on siirrytty kohti entistä yksilöllisempää hoitoa. Tämä on muuttanut tapaa, jolla määrittelemme sairauksia ja teemme niihin liittyviä hoitopäätöksiä. Syövänhoidossa tässä kehityksessä ollaan jo pitkällä. Potilaan yksilölliset ominaisuudet ja elämäntilanne vaikuttavat sopivimman hoidon valintaan ja siihen, millaista tukea potilas tarvitsee.

Yksilöllisen syövänhoidon tavoitteena on tarjota oikea hoito, oikealle potilaalle, oikeaan aikaan hyödyntäen yhä tarkentuvia diagnosointimenetelmiä. Kasvava tietämys syövän biologisista ominaisuuksista on tehnyt selvemmäksi, että hoitojen tehokkuus ja turvallisuus ovat riippuvaisia ihmisten ja kasvaimien ominaisuuksista. Käytännössä tehokkaan yksilöllisen hoidon onnistumiseen vaikuttavat monet käytännön asiat, kuten onnistunut kommunikaatio ja potilaan voinnin tarkka seuranta.

Potilaan ja lääkärin välinen suhde voi vaikuttaa siihen, millainen potilaan hoitopolusta muotoutuu. Syöpähoidot saattavat kestää pitkään ja vaativat useampia tapaamisia lääkärin ja muiden hoitavien tahojen kanssa. Usein esimerkiksi vaihtuva lääkäri saattaa luoda potilaalle tunteen, ettei hoidon kokonaisuus kuulu kellekään.

Pysyvällä hoitosuhteella on monia etuja

”Hoitavan lääkärin ja potilaan välinen pysyvä suhde lisää potilaan turvallisuuden tunnetta”, kertoo Mirjami Tran Minh Suomen Syöpäpotilaat ry:stä. ”Moderni syöpähoito perustuu moniammatillisen tiimin osaamiseen, ja jatkuvuutta voi tuoda myös esimerkiksi hoitoa koordinoiva sairaanhoitaja. Pysyvällä hoitosuhteella on monia etuja. Esimerkiksi se, että potilaan ei tarvitse jokaisella lääkärikäynnillä selittää tilannettaan uudestaan, mikä voi olla henkisesti hyvinkin raskasta. Käytännössä kuitenkin saman hoitavan lääkärin saaminen on monesti vaikeaa”, Tran Minh jatkaa.

Kun hoitohenkilökunta tuntee potilaan taustan ja tilanteen, hoitosuunnitelmassa voidaan ottaa huomioon asioita, joilla muuten olisi riski jäädä pimentoon. Lisäksi psykososiaalisen tuen tarve, sairasloman pituus ja työhön paluun valmistelu ovat keskeisiä asioita, jotka lääkärin on hyvä tietää tarvittavan tuen järjestämiseksi. Potilaan elämään vaikuttavat seikat ovat olennaisia myös yksilöllisesti sopivimman hoidon suunnittelussa.

Kuuntelu ja kunnioitus tehokkaan hoidon ytimessä

”Lääkärin ja potilaan suhde perustuu ideaalitilanteessa molemminpuoliseen kunnioitukseen. Hoitava lääkäri edustaa alansa parasta tietoa, kun taas potilas tuntee oman vointinsa paremmin kuin kukaan. Molempien osapuolten kunnioittaessa toisen asiantuntijuutta, hedelmällisen lääkäri-potilassuhteen ainekset ovat kasassa”, Tran Minh lisää.

Tehokkaan yksilöllisen hoidon keskeinen tekijä on potilaan sairauden riittävä seuranta. Potilaan on muistettava raportoida voinnistaan ja mahdollisista oireista tarkasti ja säännöllisesti. Näin ollen potilaan kannalta on hyvä, jos hänellä on tiedossa henkilö, jolla on hänen kokonaisuutensa hallussa. Potilaan oireiden ja voinnin perusteella kokonaisuuden tunteva taho voi välittää tietoa muille potilaan hoitoon osallistuville asiantuntijoille sekä potilaalle itselleen.

Tilastointia tarvitaan hoitojen tehon ja vaikuttavuuden seurantaan

Joissakin sairaanhoitopiireissä käytössä on mobiiliseurantasovellus, jonka avulla potilaat voivat raportoida oireistaan. Hälyttävien oireiden ilmaantuessa potilas voidaan kutsua nopeastikin jatkotutkimuksiin.

Hoitojen tehon seuranta on tärkeää myös syöpää hoitaville lääkäreille, jotta nähdään minkälainen hoito on ollut vaikuttavinta kunkin potilaan kohdalla. Tärkeää olisi myös tilastoida kunkin potilaan hoitoa mahdollisimman tarkasti, jotta päästään laajemmin näkemään, miten hoidossa on onnistuttu missäkin ja millä keinoin.