Blogi

Lääketutkimus voi olla syöpää sairastavan viimeinen oljenkorsi

Blogi

Lääketutkimukseen osallistuminen saattaa olla parantumatonta syöpää sairastavalle ainoa mahdollisuus saada tehokasta hoitoa. Syöpäpotilaat voivat joutua maksamaan hengellään, jos kliinisten lääketutkimusten annetaan hiipua Suomessa.

Suomalainen lääketutkimus alamäessä – ja potilaat ahdingossa

Tutkimusresurssit ovat vaarassa jäädä sote-uudistuksen jalkoihin ja heikentyä entisestään. Jotta uusimmat hoidot saadaan tulevaisuudessakin nopeasti suomalaisten syöpäpotilaiden saataville, sairaaloiden tutkimusresursseja sekä potilaiden ja tutkimusten kohtaamista on parannettava.

Etenkin parantumatonta syöpää sairastavan potilaan kannalta uusien lääkkeiden markkinoille tulo kestää liian pitkään lääkkeiden kehityskaaren ollessa usein yli 10 vuotta. Lisäksi usein hitaat korvattavuusprosessit tuovat lisähaastetta lääkkeiden käyttöönottoon. Fimean tilastojen mukaan lääketutkimusten määrä on laskusuunnassa Suomessa. Tutkimushakemusten perusteella noin 80 % (117/148) lääketutkimuksista on yritysten sponsoroimia ja loput tutkijalähtöisiä eli akateemisia tutkimuksia.

Lääketutkimuksen tilannetta ja keskeisiä haasteita on käsitelty myös aiemmassa blogikirjoituksessa ja Suomi tutkimusympäristönä -kirjoituksessa. 

Potilaan ja lääketutkimuksen kohtaamista edistettävä

Suomalaiset syöpäpotilaat ovat usein kiinnostuneita lääketutkimuksista ja motivoituneita osallistumaan niihin. Musertavan diagnoosin saaneen toivoisikin saavan vaivattomasti tietoa uusista tutkimuksista ja niiden tarjoamista hoitomahdollisuuksista, eikä joutuvan itse käyttämään haastavassa elämäntilanteessa aikaa ja voimia tiedon hakemiseen. Tilanne on kuitenkin tällä hetkellä päinvastainen – ja tiedon löytäminen saattaa vaatia kansainvälisen kliinisten tutkimusten rekisterin (clinicaltrials.gov) ja sairaaloiden verkkosivujen läpi kahlaamista.

Lääkäreille ja potilaille tulisi olla helposti saatavilla ajankohtaista tietoa tutkimuksista. Lääketutkimukset tulisi tuoda myös muilla tavoin kiinteäksi osaksi syöpää sairastavien kliinistä hoitoa huolimatta siitä toteutetaanko hoitavassa yksikössä kliinisiä lääketutkimuksia. Nykyään syöpätutkimukset toteutetaan pääasiassa yliopistollisissa sairaaloissa. Moni potilas on valmis matkustamaan pitkiäkin matkoja kliiniseen lääketutkimukseen, mutta osalle sairastuneista matkustaminen jopa satojen kilometrien päähän on liian raskasta.

Yritysten ja tutkimuskeskusten tulisi kartoittaa mahdollisuuksia toteuttaa tutkimuksia lähempänä potilaita. Lähempänä tutkimuspotilasta olevan terveydenhuollon yksikön ja tutkimuksesta vastaavan sairaalan välinen yhteistyö voisi mahdollistaa käyntien ja laboratoriotutkimusten osittaisen toteuttamisen lähempänä tutkittavaa. Tämä vähentäisi matkustamisen rasittavuutta ja tukisi tutkittavien ja heidän läheistensä elämänlaatua. On kohtuutonta, että parantumatonta syöpää sairastava potilas joutuu nyt käyttämään viimeisiä elinkuukausiaan suuria ponnistuksia vaativaan matkustamiseen, jotta pääsee kliinisen tutkimuksen piiriin.

Potilaat tutkimusten suunnittelun keskiöön

Lääketutkimuksen suunnitteluvaiheessa yritys käy keskustelua lääkeviranomaisten kanssa varmistaakseen, että tutkimusasetelma soveltuu myyntiluvan anomiseen. Hintaviranomaiset pitäisi myös saada mukaan tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen, jotta korvattavuusprosessit olisivat sujuvampia myyntiluvan jälkeen. Vastaavasti ottamalla potilaat mukaan tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen voidaan parantaa potilaiden oman kokemuksen huomioimista sekä päätemittarien arvoa potilaiden näkökulmasta.

Suomessa on vuodesta 2017 lähtien toiminut eurooppalainen potilasakatemia (EUPATI), joka kouluttaa erityisesti potilaita ja potilasyhdistyksiä lääkkeiden kehityksestä ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnista. Toiminnan yhtenä tavoitteena on potilaiden kokemusasiantuntijuuden parempi huomiointi kliinisissä tutkimuksissa ja lääkekehityksessä. Suomalaisten potilaiden ottamisesta tutkimuksen suunnitteluun voi lukea lisää myös iCAN-tutkimushankkeen ja HUS-tutkimusraadin sivuilta. 

Siinä missä potilaalle lääketutkimukset voivat olla ainoa väylä uusimpien hoitojen piiriin, terveydenhuoltojärjestelmälle lääketutkimukset ovat kansainvälisesti kilpailtuja investointeja, jotka tarjoavat ainutlaatuisia kehitysmahdollisuuksia ja taloudellisia etuja esimerkiksi lääkesäästöjen kautta. Tutkimusyhteistyöllä säästetään henkiä – ja rahaa.

Linkkejä:

EUPATI Suomi  https://fi.eupati.eu/

iCAN https://ican.fi/potilas-ja-kansalaisvaikuttamisen-neuvottelukunta-aloitti/

HUS tutkimusraati https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-palvelut/tutkimusraadit

SC-FI-NP-00132 12/2022

Johanna Hemdahl
Clinical Development & Operations, Boehringer Ingelheim

Kirsi Saukkonen
FT, Lääketieteellinen asiantuntija, Amgen