Blogi

Syöpäpotilaat saavat edelleen kantaa sairaudestaan stigmaa

Blogi

Euroopasta tuttu keskustelu uusien syöpälääkkeiden hinnoista on viiveellä käynnistynyt Suomessakin. Keskustelun sävy herättää ajatuksen, että onko syöpäsairauden leima herätetty uudelleen henkiin. Nyt se ei kohdistu enää sairauteen, vaan hoidon hintaan, mutta vaikuttaa sairaustaakkaa pahentaen. Vakavasti sairaita ihmisiä syyllistetään suoraan ja epäsuoraan siitä, että heitä voitaisiin kyllä hoitaa, mutta hoitaminen on liian kallista ja epävarmaa.

Syöpä sairautena oli leimaava vielä muutama vuosikymmen sitten. Syöpäpotilasjärjestöt ovat tehneet hartiavoimin työtä sen eteen, että syöpään suhtauduttaisiin yhteiskunnassa kuten mihin tahansa sairauteen. Tässä on onnistuttukin. Nyt häpeäleimaa luodaan uudelleen perustellen se sillä, että syöpäpotilaat vievät terveydenhuollon resurssit.

Syöpään sairastuu jo joka 3. kansalainen ja usein työikäisenä. Hoitamisesta aiheutuvat kulut eivät ole yksinkertainen asia. Kysymys on myös hoidon arvosta ihmiselle itselleen, läheisille ja yhteiskunnalle, esimerkiksi työkyvyn säilymisen, mutta myös luottamuksen muodossa. Jokainen voi miettiä, toivoisiko sairastuessaan parasta mahdollista hoitoa ja ehkä jopa mahdollisuuden kokeilla jotakin uutta hoitoa, jos pidempään käytössä olleet hoidot eivät auta. Tai voisiko sairastunut ainakin saada mahdollisuuden valita, miten toimitaan.

Jos köyhtyvässä Suomessa ei syöpähoidossa voida tavoitella terävintä kärkeä, niin olisi tärkeää sanoa se ääneen eikä syyllistää potilaita hoidon kalleudesta. Jos ei ole varaa hoitaa kaikkia yhtä hyvin, niin olisi uskallettava keskustella myös siitä, voitaisiinko silti joitakin syöpiin sairastuvia ihmisiä yhteisesti päätetyin perustein hoitaa kalliimmin kuin toisia. Tänä päivänä on jo iso joukko ns. vaikeahoitoisiinkin syöpiin sairastuneita ihmisiä, jotka ovat parantuneet tai saaneet elämäänsä lisäkuukausia ja vuosia, koska maailmassa on kehitetty uusia hoitoja eri syöpäsairauksiin.

Potilasjärjestöt Euroopassa ovat osa keskustelua, jossa etsitään keinoja saada hintavia hoitoja terveydenhuoltojärjestelmien käyttöön. Toivomme keskustelun myös Suomessa etenevän tähän suuntaan.

Leena Eloranta
puheenjohtaja, Suomen Syöpäpotilaat ry

Minna Anttonen
toiminnanjohtaja, Suomen Syöpäpotilaat ry