fbpx

Hankkeen taustalla

Kansallisen syöpäkeskuksen aloitteen tekijän, Suomen Syöpäinstituutin Säätiön tavoitteena on edistää yksilöllistä, yhdenvertaista ja vaikuttavaa syövänhoitoa yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Mallimaa-hankkeessa on mukana Suomen Syöpäinstituutin Säätiön lisäksi Suomen Syöpäpotilaat ry. Hanketta tukee kuusi lääkeyritystä: AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer, Roche ja Takeda.

 

Kansallinen syöpäkeskus eli FICAN

 

Kansallisen syöpäkeskuksen valmistelu alkoi jo 2009 ja sen toiminta on nyt käynnistynyt. Kansallinen syöpäkeskus yhdistää diagnostiikan ja hoidon korkeatasoiseen tutkimukseen ja koulutukseen. Se muodostaa myös valtakunnallisen yhteistyö- ja innovaatioympäristön sekä varmistaa syövänhoidon yhdenvertaisuuden ja korkean laadun Suomessa. FICANin perustamista pidetään yhtenä edellytyksenä Suomen kehittymisessä yksilöllisen syövänhoidon mallimaaksi.

Kansallinen syöpäkeskus muodostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta, jotka toimivat nykyisten yliopistollisten sairaaloiden ja erityisvastuualueiden yhteydessä. Alueelliset syöpäkeskukset ovat parhaillaan aloittamassa toimintaansa ja kansallinen syöpäkeskus perustetaan vuoden 2018 aikana.

 

Suomen Syöpäinstituutin Säätiö on toiminut yli 3o vuotta suomalaisen syöpätutkimuksen puolesta

 

Suomen Syöpäinstituutin Säätiön (lyh. Suomen Syöpäinstituutti, SSI)  tarkoituksena on tehostaa ja edistää Suomessa harjoitettavaa syöpätautien korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä ja sitä kautta syöpäsairauksien ehkäisyä ja hoitoa Suomessa. Tutkimusalueina ovat Suomessa tehtävä epidemiologinen, kliininen tai kokeellinen syöpätutkimus. Lisäksi SSI järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen tason symposiumin, joita on tähän mennessä järjestetty yhteensä 12.

Suomen Syöpäinstituutti perustettiin vuonna 1986 estämään 1980-luvun alussa lisääntynyttä ”aivovientiä”, kun suomalaisia huippututkijoita siirtyi kokonaan ulkomaille. Tilanne on taas ajankohtainen ja SSI:n tutkijan toimia pidetään erityisen tärkeinä syöpätutkijan urapolun vaiheena pidempiaikaisiin tai vakituisiin professuureihin.

 

Suomen Syöpäinstituutin Säätiö esittelee Mallimaa-hanketta:

Hanketta tukemassa